dó építési telkek

Tarjánpuszta község Önkormányzata 2010. november 24.-i ülésén a kialakított építési telkek értékesítésével kapcsolatosan az alábbi határozatot hozta. 

                                                                  

65/2010.(XI.24.) számú Képviselő-testületi határozat

Tarjánpuszta község Önkormányzatának Képviselő-testülete
értékesíteni kívánja a Tarjánpuszta belterület 1867/1-es helyrajzi számtól az 1867/33-as helyrajzi számíg - a 7 db közterületet kivéve- kialakított 26 db építési telket az alábbi négyzetméter árakon.

        900 m2 feletti telekár bruttó 2.325,-Ft/m2
        800 m2-től 900m2-ig a telekár bruttó 2.425,-Ft/m2
        800 m2 alatt a telekár bruttó2.825,-Ft/m2

Jelen határozatával egyidejüleg meghírdeti az első 10 vásárló részére 
közművesítés előtti kedvezményes értékesítést az alábbi árakon.

        900 m2 feletti telekár bruttó 1.825,-Ft/m2 
        800 m2-től 900 m2-ig a telekár bruttó 1.950,-Ft/m2
        800 m2 alatt a telekár 2.250,-Ft/m2

A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza Kálmán Józsefné
polgármestert, gondoskodjon arról, hogy a fenti mégyzetméter árakon
számolva e határozat mellé 1-es számmal készüljön melléklet, amely tartalmazza a telkek helyrajzi számát, eredeti és kedvezményes vételárát, a kedvezmény összegét, valamint gondoskodjon arról, hogy a kedvezményes értékesítés meghírdetésre kerüljön.

Határidő: folyamatos
Felelős: Kálmán Józsefné polgármester

 

A kedveszményes értékesítés visszavonásra került. 

Az alábbi árak érvényesek:

                                                            

1-es számú melléklet

  Hrsz        vételár    
                       ár                      

1867/3 2.107.325,-    
1867/4 2.159.925,-    
1867/5 2.127.375,-    
1867/6 2.097.150,-    
1867/7 2.153.400,-    
1867/8 2.121.875,-    
1867/9 2.087.925,-    
1867/10 2.056.400,-    
1867/11 2.022.450,-    
1867/12 1.988.500,-    
1867/13 1.956.975,-    
1867/14 2.240.225,-    
1867/18 2.631.900,-    
1867/19 2.029.725,-    
1867/20 2.175.225    
1867/21 2.130.050,-    
1867/22 2.104.625,-    
1867/23 2.073.550,-    
1867/24 2.045.300,-    
1867/25 2.017.050,-    
1867/26 1.988.800,-    
1867/27 1.960.550,-    
1867/28 1.932.300,-    
1867/29 1.904.050,-    
1867/30 1.875.800,-    
1867/31 1.847.550,-    
1867/4-es eladva
 1867/5-ös eladva
 1867/6-os eladva
1867/23-as eladva
 az 1867/7-es telektől az 1867/14-es telekig az Önkormányzat opciós vételi jogot alapított az Ágfalván székelő Ubrankovics Kft-vel, aki építeni szándékozik ezekre a telkekre.
 Az építési telek kiosztás megtekintéséhez kattintson ide.

Az építési telkek helyrajzi száma és területnagysága az elfogadott Rendezési Terv módosítása szerint: 

hrsz                      m2
1867/3 869
1867/4 929
1867/5 915
1867/6 902
1867/7 888
1867/8 875
1867/9 861
1867/10 848
1867/11 834
1867/12 820
1867/13 807
1867/14 793
1867/18 1132
1867/19 837
1867/20 897
1867/21 754
1867/22 745
1867/23 734
1867/24 724
1867/25 714
1867/26 704
1867/27 694
1867/28 684
1867/29 674
1867/30 664
1867/31 654


Helyileg a terület a Ravazd Község felől Tarjánpusztára érő bekötőút és a vasút között helyezkedik el, a 82-es főközlekedési úttól 2 kilométerre. A telkekről kitekintést nyerhetünk a Tarjánpusztát körül ölelő erdőkre, dombokra és a ravazdi tóra. 
Villany, víz, csatornahálózat kiépített. A villanyóra minden telken rendelkezésre áll. Az összes közmű kiépítését tartalmazza a vételár. Mivel az említett közműveket azonnal lehet használni, a leendő háztulajdonos rengeteg költséget és utánjárást spórolhat meg. 
Kérem, éljenek a lehetőséggel. 
2012. július 26. 
Kálmán Józsefné polgármester 

2015. december

Tájékoztatom a Kedves Honlaplátogatót, hogy az új építési telkeknél elkezdődött a telkek gáz-vezetékkel történő ellátásának ügyintézése. 
A kivitelezés várható ideje: 2016. augusztusa.

Kálmán Józsefné polgármester